نویسنده: صبا نافچی گر

طالع بینی متولدین اسفند 0

طالع بینی متولدین اسفند

شخصیت کلی متولدین اسفند بسیار حساس و رؤیایی، دارای حس ششم، خیلی ظریف و نرم عمل می کند، اهل آرامش و ملایمت، همیشه موافق، سازش‌کار و دارای تخیلات شدید، اصلاْ واقع بین نیست، سازگار،...

طالع بینی متولدین بهمن 0

طالع بینی متولدین بهمن

شخصیت کلی متولدین بهمن بسیار حسّاس، استوار و ثابت قدم، عاقل و تودار، بدون ریا و تزویر، انسان واقعاْ خوب، دانا، خونسرد، رک گو، روی خودش بیش از دیگران حساب می‌کند، مستقل، منطقی، عاشق...

طالع بینی متولدین دی 0

طالع بینی متولدین دی

شخصیت کلی متولدین دی دارای شخصیّت عالی، خیلی لایق و کاردان، بهترین رئیس، انتقامجوی شدید، ساده پوش و بی آلایش، محتاط، آرام و صبور، مرد عمل، مقتدر، پر تحمّل، جدّی و جاه طلب، فعّال...

طالع بینی متولدین آذر 0

طالع بینی متولدین آذر

شخصیت کلی متولدین آذر متولدین آذر ماه افرادی خوش شانس ، ساده و بی آلایش ، عاشق تعلیم و تربیت ، اهل سازش ، با هوش و با نشاط، کنجکاو ، خوش قلب ، دوست...