مجله خبری دانژه بلاگ

طالع بینی متولدین آبان 0

طالع بینی متولدین آبان

شخصیت کلی متولدین آبان : قوی و قدرتمند، مصمّم و با اراده پولادین، ورزشکار، هوشیار، حسّاس و خجول، در ظاهر آرام، ولی در باطن خروشان، انتقامجوی شدید، پر انرژی، واقعاْ کوشا، عاشق ماورالطبیعه، اهل...

طالع بینی متولدین مهر 0

طالع بینی متولدین مهر

شخصیت کلی متولدین مهر : معتدل و پایدار ، شکمو ، امیدوار ، با انصاف ،خوش سلیقه ، اهل تجزیه و تحلیل ، گاهی تنبل ، کنجکاو و جست‌وجو گر ، متنفّر از زیادی...

0

طالع بینی متولدین مرداد

شخصیت کلی متولدین مرداد: پر محبّت ، متنفّر از دروغ ، واقعاْ قدرتمند ، ثابت قدم ، عاشق شهرت ، بسیار مغرور ، سر حال و بشّاش ، خودخواه و جاه طلب ، بد...