مجله خبری دانژه بلاگ

0

طالع بینی متولدین مرداد

شخصیت کلی متولدین مرداد: پر محبّت ، متنفّر از دروغ ، واقعاْ قدرتمند ، ثابت قدم ، عاشق شهرت ، بسیار مغرور ، سر حال و بشّاش ، خودخواه و جاه طلب ، بد...

طالع بینی متولدین تیر 0

طالع بینی متولدین تیر

شخصیت کلی متولدین تیر: خیلی حسّاس ، سریع الانتقال ، رویایی ، عاشق خانه و خانواده ، منزوی ، عاشق مهتاب ، عاشق فرزند ، علاقه مند به کشاورزی ، گاهی آرام و گاهی...

طالع بینی متولدین خرداد 0

طالع بینی متولدین خرداد

خصوصیات اصلی متولدین خرداد : از کار طولانی خسته می شود، عاشق شطرنج، زود جوش، یک جا بند نمی شود، نرم و غیر مستقیم حرف می زند، قابل انعطاف، عاشق مطالعه، عاشق جمع مردم،...

طالع بینی اردیبهشت 0

طالع بینی متولدین اردیبهشت

خصوصیات اصلی متولدین اردیبهشت : خیلی قانع، صبور و آرام، پرتحمّل، عاشق مالکیت، حسود، متعصّب، اهل اعتدال، با محبّت، خیلی قوی و سالم، عاشق عطر و بوی طبیعی، از تجارب گذشته الهام می گیرد،...